Γραμματεία

Νίκος Σουλελές

Νίκος Σουλελές

Πρόεδρος

Ανδρέας Λαγός

Ανδρέας Λαγός

Αντιπρόεδρος

Β. Μεσαρίτης

Β. Μεσαρίτης

Γραμματέας

Παύλος Χριστοδουλίδης

Παύλος Χριστοδουλίδης

Ταμίας

Κυριάκος Δεληπαράσχος

Κυριάκος Δεληπαράσχος

Οργανωτικός Γραμματέας


Ex-Officio


Επίσης εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη των κλαδικών: