Γραμματεία

Πρόεδρος

Γραμματέας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Οργανωτικός Γραμματέας

Ταμίας


Ex-Officio

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Πρόεδρος Κλαδικής Ε

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΛΗΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΛΗΠΑΡΑΣΧΟΣ

Πρόεδρος Κλαδικής Δ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ

Πρόεδρος Κλαδικής Γ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΠΙΑΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΠΙΑΤΗΣ

Πρόεδρος Κλαδικής Α


Επίσης εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη των κλαδικών:

Νεόφυτος Λαμπερτίδης (Κλαδική Α)

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (Κλαδική Γ)

Παύλος Χριστοδουλίδης (Κλαδική Γ)

Λυγία Τσίτση (Κλαδική Δ)

Δημήτριος Μπόγλου (Κλαδική Δ)

Πάρης Μπίνος (Κλαδική Ε)