Κάποιοι έχουμε κουραστεί να ακούμε τον Πρύτανη του ΠΚ να λέει ότι το πανεπιστήμιο του έχει εξασφαλίσει το 70+% των ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων στην Κύπρο, ότι δήθεν το ΠΚ έχει το 90% των διεθνών αναφορών (citations), ή ότι δήθεν η Σχολή Μηχανικής έφερε 20 εκ Ευρώ σε χρηματοδοτήσεις μόνο πέρσι.

https://archive.philenews.com/el-gr/top-stories/885/155500/apodesmefsi-kondylion-gia-to-panepistimio-kyprou-apofasise-i-epitropi-paideias

“Περαιτέρω ανέφερε ότι 72% τον ερευνητικών προγραμμάτων που ήρθαν στην Κύπρο ήρθαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που κατέχει το 90% των διεθνών αναφορών. “

θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση με τις ακόλουθες στατιστικές. Στoυς πιο κάτω συνδέσμους θα βρείτε αριθμούς που αφορούν στην προσέλκυση κονδυλίων από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαικής Επιτροπής (FP7, Horizon2020, etc). Αυτά τα προγράμματα, αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για τα ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου. Ενδεικτικά το ΙΠΕ το 2013 δεν έδωσε πολύ περισσότερα απο 2 εκ σε οργανισμούς και εταιρείες της Κύπρου. Αντίθετα η Επιτροπή χρηματοδότησε μόνο το ΤΕΠΑΚ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 8+ εκατομμύρια μέσα στο 13.

Τα ποσά από την Επιτροπή εξασφαλίζονται μέσα από πολύ ανταγωνιστικές διαδικασίες και τα ποσά που κάθε ίδρυμα εξασφαλίζει σε ένα βαθμό αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της έρευνάς του.

Να σημειώσω πως η ποιότητα έρευνας δεν διαπιστώνεται μόνο από τη χρηματοδότηση. Έχει ίσως δωθεί η λάθος εντύπωση προς την κοινωνία πως όποιος ακαδημαϊκός δεν “τρέχει” πολλά ερευνητικά πρόγραμματα είναι ακαμάτης και ότι όποιος τρέχει είναι ο κορυφαίος ερευνητής.

Οφείλουμε να εξηγήσουμε ότι οι ερευνητικές χρηματοδοτήσεις δεν είναι ο σκοπός, αλλά το μέσο. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι το ΠΚ και το ΤΕΠΑΚ μαζί δεν έφεραν πέρα των 25 εκ σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαικής Επιτροπης τη στιγμή που ο προυπολογισμός τους ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια από το 2009 μέχρι σήμερα, γίνεται πρόδηλο ότι δίνεται η έμφαση στη λάθος μετρική.

Δεν μπορούν ούτε και πρέπει τα Πανεπιστήμια να πληρώνουν με τα Ευρωπαικά προγράμματα πίσω την κοινωνία που τα χρηματοδοτεί. Στο κάτω κάτω και τα ευρωπαικά προγράμματα, χρηματοδοτούνται εν μέρει και από τον Κύπριο φορολογούμενο.

Ο καλύτερος τρόπος για να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, είναι με υψηλού επιπέδου έρευνα και με εξαιρετική διδασκαλία. Ο Κύπριος φορολογούμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για το πως ακριβώς η έρευνά μας συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιστήμης και τη βελτίωση της κοινωνίας μας.

Δημοσιεύουμε στα κορυφαία περιοδικά/συνέδρια του τομέα μας; Συμμετέχουμε σε μεταφορές τεχνογνωσίας προς τη βιομηχανία και την οικονομία γενικότερα; Δημιουργούμε νεοφυείς εταιρείες βασισμένες στην έρευνά μας; Παράγουμε φοιτητές που μπορούν να διακριθούν στον τομέα τους και με τη σειρά τους να συνεισφέρουν στην επιστήμη και την οικονομία μας;

Παρ’ολα αυτά, το μέγεθος της ερευνητικής χρηματοδότησης (ειδικά αν αυτή προέρχεται μέσα από διεθνείς ανταγωνιστικές διαδικασίες) έχει ισχυρή συσχέτιση με την ποιότητα του Πανεπιστημίου/Σχολής/Τμήματος. Εξάλλου,αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι που εξοπλίζουν τους ακαδημαικούς με τα κατάλληλα εργαλεία για να παράξουν το πιο πάνω έργο.

Για αυτό ας δούμε τι λεεί η ιστοσελίδα που παρουσιάζει ενδελεχώς τα στοιχεία χρηματοδότησης για το ΠΚ και το ΤΕΠΑΚ:

http://www.researchranking.org/?action=partner&p=dJHv

Αν κάνετε scroll κάτω στη σελίδα θα δείτε.
2014-01-01 Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete ANAGENNISI participant 3.119.689 17

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το ερευνητικό πρόγραμμα Αναγέννηση που το 2014 εξασφάλισε χρηματοδότησε 3119Κ Ευρώ που θα αξιοποιηθούν μεσα στα επόμενα 3.5 χρόνια. Έχει 17 συνεταίρους ιδρύματα, άρα η χρηματοδότηση που εξασφάλισε το ΤΕΠΑΚ τα έτη 2013-14 είναι περίπου 3119/17Κ Ευρω = 183000 Ευρώ. (Για την ακριβεια το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε παραπάνω από 200Κ για αυτό το πρόγραμμα, αλλά οι αριθμοί για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης είναι προσεγγιστικοί.)

Κάνοντας το ίδιο και για τα υπόλοιπα προγράμματα που εξασφάλισε το ΤΕΠΑΚ το 13 και το 14 βγάζουμε
3119/17 + 2498/18 + 8746/20 + 3635/10 + 3719/14+3089/8+1360/6 = 2001K Euro ~= 2 εκατομμύρια Ευρώ.

Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουμε:
http://www.researchranking.org/?action=partner&p=dgEh
1440 + 3320/9 + 327 + 3740/10 + 50 +2797/8 + 254 + 112 + 2200 + 100 +6569/12 + 3971/10 = 6520K Euro

Δηλαδή ολόκληρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε 2 εκ. Ευρώ τα έτη 2013-2014 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 6.5 εκ.

Επίσης πάνω από 5 εκ. εξασφαλίστηκαν μέσα στο 13-14 από άλλους ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες στην Κύπρο. (2 εκ. περίπου μόνο από το Ινστιτούτο Κύπρου.) Δηλαδή στο έτος 13 και στις αρχές του 14 το ΠΚ δεν εξασφάλισε περισσότερο από το 50% των ανταγωνιστικών Ευρωπαικών χρηματοδοτήσεων.

http://www.researchranking.org/index.php?action=country&country=CY&year=2012

Το ΤΕΠΑΚ κατάφερε να έχει το ~1/3 της χρηματοδότησης του ΠΚ ενώ έχει συστηματικά τη μισή κρατική χορηγία (2012/UCY: 76 εκ, 2013/UCY: 66,5 mil, 2013/CUT:34,3 mil), 114 εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ και 70 ενταγμένα έναντι 400+ εκλεγμένων στο ΠΚ, και έχει 10 χρόνια ζωής έναντι 24 του ΠΚ.

Όπως ξέρετε, ο συνολικός προυπολογισμός του ΠΚ ήταν 108 εκ το 2013 και μόνο 54 εκ για το ΤΕΠΑΚ.

Αν πάλι συγκρίνουμε μόνο της σχολές Μηχανικής το 2013-14 έχουμε:

Σχολή Μηχανικής ΤΕΠΑΚ:
3119/17 + 8746/20 + 3635/10 + 3719/14 + 3089/8 + 1360/6 = 1862K

Πολυτεχνική ΠΚ:
1440 + 3734/10 + 6569/12 + 3763/10 = 2737K

Πάλι, η Σχολή Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ έχει τα μισά χρόνια ζωής και μικρότερο προϋπολογισμό.

Ενδεικτικά, το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών έχει περίπου 10 εκλεγμένα και 10 ενταγμένα μέλη ΔΕΠΜ. Το αντίστοιχο τμήμα στο ΠΚ έχει 16 περίπου εκλεγμένα μέλη. Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχ. έχει 6 εκλεγμένα και περίπου 16 ενταγμένα μέλη με το αντίστοιχό του στο ΠΚ να έχει 13 εκλεγμένα μέλη. Το τμήμα Πολ. Μηχανικών έχει 8 εκλεγμένα και 7 ενταγμένα μέλη με το αντίστοιχό του στο ΠΚ να έχει 12 εκλεγμένα μέλη. Η αρχιτεκτονική του ΠΚ έχει άλλους 4 εκλεγμένους.

Δε γνωρίζω τα ακριβή νούμερα που αφορούν στα κόστη λειτουργίας των σχολών. Αυτά ίσως τα γνωρίζει κάποιος συνάδελφος.

Προσωπικά, είμαι κάθετα αντίθετος στην συγχώνευση των δύο Σχολών. Και οι δύο σχολές είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές ερευνητικά και η Κυπριακή κοινωνία χρειάζεται όλους τους μηχανικούς που μπορούν και οι δύο να παράξουν.

Ταυτόχρονα όμως ήθελα να επιχειρηματολογήσω για το ότι μια ενδεχόμενη συγχώνευση δε θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να είναι από τη Λεμεσό στη Λευκωσία γιατί: α) κάτι τέτοιο θα σήμαινε το ουσιαστικό κλείσιμο του ΤΕΠΑΚ το οποίο όπως διαφαίνεται και από τα πιο πάνω δεδομένα είναι εξίσου επιτυχημένο με το ΠΚ σαν πανεπιστήμιο, αν όχι περισσότερο; β) δεν υπάρχει λογικά ορθός τρόπος να μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι η Πολυτεχνική του ΠΚ είναι σημαντικά μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη από τη Σχολή μας. Ειδικά τώρα, που η Πολυτεχνική του ΠΚ δεν έχει ακόμα δικά της κτήρια στο campus της Αγλαντζιάς.

Ελπίζω αυτές διαπιστώσεις να είναι χρήσιμες και να ρίχνουν φως στη συζήτηση.