ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (έως 19 Μαρτίου 2012)

ΘΕΜΑΤΑEΝΕΡΓΕΙΑ
 Α΄ ΚΛΑΔΙΚΗ 
Α1Κατάργηση επιδόματος πρωτοβάθμιων καθηγητώνΤο θέμα είναι στην αρμόδια επιτροπή της βουλής για εξέταση – Συνάντηση με αρμόδια μέλη της επιτροπή της Βουλής.
Α2Διαδικασία εξέλιξης αναπληρωτών καθηγητών – τήρηση χρονοδιαγραμμάτωνΑπεστάλη αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.Σύνταξη ενός συγκριμένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών με βάση το οποίο θα τεκμηριώνονται οι αποκλίσεις.
Α3Διευκόλυνση για μετακίνηση προς και από ΛευκωσίαΑίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.
 Β΄ ΚΛΑΔΙΚΗ 
Β1Αποσαφήνιση και καθορισμός χρονοδιαγράμματος για ενέργειες που αφορούν σε εξέλιξη μελών ΔΕΠΒλέπε παραπάνω θέμα Α1.
Β2Αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μελών ΔΕΠ σε μη  μόνιμες βαθμίδες από την ημερομηνία διορισμού τουςΑνακοινώθηκε η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα. Μελέτη για δημιουργία Ταμείου Πρόνοιας ή Συνταξιοδοτικό Ταμείο για τα νέα μέλη όλων των κατηγοριών από κοινού με τη Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού
Β3Ερευνητική υποστήριξη μελών ΔΕΠ κλαδικής ΒΠαραπομπή στο Συμβούλιο της Συντεχνίας για να γίνει το αίτημα συγκεκριμένο.
 Γ΄ ΚΛΑΔΙΚΗ 
Γ1Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ανελίξεων/κρίσεων  ενταγμένων μελών ΔΕΠΑπεστάλη αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.
Γ2Ανέλιξη ενταγμένων μελών ΔΕΠ Τμήματος ΔΙΞΕΤΑπεστάλη αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.
Γ3Αξιολόγηση/ανέλιξη Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών ΕργαστηρίωνΑπεστάλη αίτημα προς Πρυτανικές Αρχές.
Γ4Διευκολύνσεις για απόκτηση διδακτορικού τίτλου και ευκαιρία εκλογής σε ακαδημαϊκές βαθμίδεςΓια την εκλογή με το υφιστάμενο σύστημα οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Απεστάλη αίτημα στις Πρυτανικές Αρχές για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
Γ5Εναρκτήρια χρηματοδότηση για ενταγμένα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις.Απεστάλη αίτημα στις Πρυτανικές Αρχές. 
Γ6Αναθεώρηση ειδικού οδοιπορικού επιδόματος σύμφωνα με τη συμφωνία, το οποίο πρέπει να αναφέρεται ως «κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών»Παραπομπή στο Συμβούλιο της Συντεχνίας για ενέργειες.
Γ7Χώροι στάθμευσης – δωρεάν παροχή για όλο το προσωπικό – πρόβλεψη για αξιωματούχουςΑπεστάλη αίτημα προς τον Αντιπρύτανη ΔΥ για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών και Κτιρίων.
 Δ΄ ΚΛΑΔΙΚΗ 
Δ1Συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου του ΕΕΠ στα όργαναΤα Συμβούλια των Τμημάτων είναι ανοικτά προς τα μέλη του Διδακτικού προσωπικού. Απεστάλη αίτημα προς τις Πρυτανικές Αρχές για διερεύνηση αλλαγής κανονισμών και κανόνων για συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες.
Δ2Δικαίωμα μελών ΕΕΠ να αναλάβουν επιστημονικά υπεύθυνοι αν και εφόσον τηρούν τις προϋποθέσειςΑπεστάλη αίτημα προς την Επιτροπή Έρευνας.
Δ3Δικαίωμα χρηματοδότησης για ερευνητική δραστηριότηταΑπεστάλη αίτημα προς την Επιτροπή Έρευνας για αύξηση του ποσού που θα διατεθεί στην κατηγορία αυτή.
Δ4Απαλλαγή από δίδακτρα όταν φοιτούν για διδακτορικό στο ΤΕΠΑΚΒλέπε παραπάνω αίτημα Γ4. 
Δ5Αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μελών ΔΕΠ σε μη  μόνιμες βαθμίδες από την ημερομηνία διορισμού τουςΑπεστάλη αίτημα προς τον Κ. Χόππα για να αποσαφηνιστεί αν ισχύουν όσα και για το θέμα Β2