Η Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την μονομερή και χωρίς διάλογο απόφαση που πήρε η ολομέλεια της Βουλής για το «σταύρωμα» του ειδικού ακαδημαϊκού επιδόματος των αναπληρωτών καθηγητών και καθηγητών.

Το επίδομα αυτό, ανεξάρτητα από την ονομασία του, υπόκειται σε φορολογικές επιβαρύνσεις και δόθηκε πριν 22 έτη για να καλύψει την διαφορά του μισθολογίου των ακαδημαϊκών και των υπόλοιπων δημόσιων υπαλλήλων και προκειμένου να τους εντάξει στο υφιστάμενο κυβερνητικό μισθολόγιο. Στη συνέχεια λειτούργησε ως πόλος έλξης διακεκριμένων επιστημόνων και πέραν αυτού αντικατοπτρίζει την ευθύνη των ακαδημαϊκών για τη λειτουργία του πανεπιστημίου, αλλά και της κοινωνίας μέσα από τα διάφορα όργανα, επιτροπές και θέσεις ευθύνης που αναλαμβάνουν χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει ήδη υποστεί τις πρόσφατες περικοπές, την ειδική εισφορά και την παγοποίηση των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ και συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια της πολιτείας.

Για αυτό και με αφορμή το πρόσφατο «σταύρωμα» ζητούμε να γίνει προσεκτική μελέτη του θέματος και ορθή θεσμοθέτηση του «επιδόματος». Η αποσπασματική αποκοπή του και μάλιστα χωρίς διάλογο και χωρίς να αποτελεί μέρος μιας γενικότερης μελέτης για τα επιδόματα του δημοσίου (όπως ήδη γίνεται), θα έχει τεράστιες συνέπειες στην πανεπιστημιακή κοινότητα.