Συνάδελφε / Συναδέλφισσα, Καλώς όρισες στη μεγάλη ακαδημαϊκή οικογένεια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στο ακαδημαϊκό σου έργο μέσα σε ιδανικές συνθήκες εργασίας.

Μαζί με αυτό το καλωσόρισμα, θα βρεις και την Αίτηση Εγγραφής Μέλους στη Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ).

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσεις το έντυπο και επικοινωνήσεις με το τηλέφωνο ή την ηλεκτρονική διεύθυνση στο κάτω δεξιά μέρος αυτής της σελίδας για να φροντίσουμε για την παραλαβή του. Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ ιδρύθηκε το 2010 με κύριο σκοπό τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και τη βελτίωση των όρων εργασίας όλου του ακαδημαϊκού προσωπικού του πανεπιστημίου, μόνιμου, αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Το καταστατικό της συντεχνίας είναι αναρτημένο στον ιστοτόπο που αναγράφεται επίσης στο κάτω μέρος της σελίδας. Οι διαχρονικές θέσεις και τα πεπραγμένα της συντεχνίας μας, την έχουν καθιερώσει σαν το θεσμικό όργανο που προάγει το εργασιακό δίκαιο και την ακαδημαϊκή παράδοση και αριστεία εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Εκπροσωπεί το ακαδημαϊκό προσωπικό έναντι στα όργανα διοίκησης του ΤΕΠΑΚ όπως το Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, έναντι σε όργανα του κράτους όπως τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και έναντι σε άλλα οργανωμένα σύνολα όπως τη Φοιτητική Ένωση ΤΕΠΑΚ και τη Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ.

Η δράση της συντεχνίας μας έχει επιτύχει διορθώσεις στρεβλώσεων και λαθών στους όρους εργοδότησης των ακαδημαϊκών και έχει αποτρέψει αποφάσεις οργάνων που θα δημιουργούσαν δυσάρεστες εξελίξεις.

Λεπτομέρειες για το έργο της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ δίνονται σε τακτικές ανακοινώσεις προς όλους τους ακαδημαϊκούς, στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι ανοικτές για όλους, στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις και σε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που δυνατόν να έχει οποιοδήποτε μέλος μας.

Κόπιασε να ενώσουμε δυνάμεις.

Συναδελφικά,

ΔΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ