Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ αναμένει από τις Αρχές του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο, Πρυτανικό, Σύγκλητο, κτλ) να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να πέφτει πάντα άπλετο φώς σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται κακοδιαχείριση. Αναμένουμε από τα όργανα του πανεπιστημίου μας να λειτουργούν πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και με στόχο την βαθιά κάθαρση και εξάλειψη φαινομένων που εκθέτουν το όνομα του πανεπιστημίου μας.

Ταυτόχρονα καλούμε τη Διοίκηση να συνεργάζεται με το ακαδημαϊκό προσωπικό ώστε όλες οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου να βελτιώνονται συνεχώς και να συνάδουν αδιαλείπτως με τις ενδεικνυόμενες πρακτικές.

Επαναλαμβάνουμε ότι η ανάθεση σε ακαδημαϊκούς της αποκλειστικής ευθύνης διαχείρισης και επίβλεψης των ερευνητικών έργων και των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών, ΔΕΝ συνάδει με τους ανωτέρω στόχους. Η Συντεχνία θα συνεχίσει δυναμικά να διεκδικεί τη διόρθωση αυτού του σοβαρού λάθους.

http://saptepak.cut.ac.cy/?p=56