Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ καταδικάζει έντονα κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της αυτονομίας του ΤΕΠΑΚ

Η Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου  Κύπρου έχει αποστείλει στα μέλη της καθώς και στους φοιτητές την ακόλουθη επιστολή, με την οποία εκφράζει τη διαφωνία της σε πρόταση για ενοποίηση των τριών κρατικών πανεπιστημίων. Αναφέρει στην επιστολή της:

«Αγαπητοί συνάδελφοι
Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ έχει πληροφορηθεί (και κατόπιν έχει διασταυρώσει/επιβεβαιώσει) ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις αντικείμενο των οποίων ήταν η «ενοποίηση» των τριών κρατικών πανεπιστημίων κάτω από ένα «ομόσπονδο» πανεπιστήμιο, το οποίο θα διοικείται από κοινό Συμβούλιο.
Στην πρώτη συνάντηση προσκλήθηκαν και παρέστησαν μόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Το θέμα της συνάντησης ήταν η προσφορά εξ αποστάσεως μαθημάτων από τα Κυπριακά πανεπιστήμια.  Ωστόσο το αντικείμενο της συζήτησης πόρρω απείχε από το θέμα που ανακοινώθηκε και αφορούσε την ενσωμάτωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάτι το οποίο διέρρευσε εδώ και καιρό.
Κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Παιδείας στη δεύτερη συνάντηση κλήθηκε και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Διοίκησης. Στην τρίτη συνάντηση αποφασίστηκε η διεύρυνση της εκπροσώπησης με τη συμπερίληψη και των διευθυντών διοίκησης των τριών πανεπιστημίων.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΠΑΚ κατόπιν πρόσκλησης των Πρυτανικών μας αρχών.
Το «ομόσπονδο» πανεπιστήμιο θα εκπροσωπεί διεθνώς την Κύπρο στους διάφορους πίνακες αξιολόγησης και το επιχείρημα που προβάλλεται από τους θιασώτες της ιδέας αυτής είναι ότι αυτό θα κατατάξει το «ομόσπονδο» πανεπιστήμιο σε ψηλότερη θέση στους διεθνείς πίνακες κατάταξης.  Επιπλέον, προβάλλεται το επιχείρημα ότι θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας  και ότι η ύπαρξη ενός μόνο Συμβουλίου θα καταστήσει πιο παραγωγική τη διοίκηση. Την ίδια στιγμή προβάλλεται και το επιχείρημα ότι η ύπαρξη τριών Συγκλήτων θα διαφυλάξει την «αυτονομία» των Πανεπιστημίων.
Όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό, σοβαρό προβληματισμό εγείρει η εμπλοκή των τριών Διευθυντών Διοίκησης και Οικονομικών των τριών Πανεπιστημίων.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έγινε καμία ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας της Κύπρου για το αντικείμενο των συναντήσεων αυτών, τουναντίον, αυτές φαίνεται να έγιναν με παραπλανητική θεματολογία που εγείρει εύλογα ερωτήματα όσον αφορά τις προθέσεις και τους στόχους.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι συναντήσεις αυτές συμπίπτουν χρονικά με τις συζητήσεις για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πανεπιστημίων στην Κύπρο.  Είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται η δημιουργία τετελεσμένων.  Η ηγεσία του Πανεπιστημίου μας έχει την ευθύνη να ενημερώνει την πανεπιστημιακή μας κοινότητα και με κανένα τρόπο να μη συμμετέχει σε συζητήσεις που υποσκάπτουν τα θεμέλια της αυτονομίας του ΤΕΠΑΚ.
Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ καταδικάζει έντονα κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της αυτονομίας του ΤΕΠΑΚ, σε υπαγωγή του σε διοικητικές δομές υπό την ηγεσία παραγόντων που η ίδια έχει καταδικάσει πάμπολλες φορές για το άκρως επικίνδυνο όραμά τους για τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, και εν τέλει στην συγχώνευση και μαρασμό των ακμάζουσων σχολών του.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθούμε παράγοντες που έχουν έμπρακτα αποδείξει ότι θέτουν το υλικό και τα νούμερα πάνω από το προσωπικό και τους φοιτητές να έχουν ρόλο στις σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό όραμα του προοδευτικού και καινοτόμου Πανεπιστημίου μας. Δε θα ανεχθούμε το εταιρικό όραμα πανεπιστημιακής διακυβέρνησης που προτάσσει η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου και πολιτικοί κύκλοι (αλλά καταδικάστηκε από σχεδόν σύσσωμη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΚ) να αποτελέσει και πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο.
Το Πανεπιστήμιό μας με τις δικές του δυνάμεις  κατάφερε να κατατάσσεται στα πρώτα 500-700 πανεπιστήμια του κόσμου μέσα σε 8 μόλις χρόνια λειτουργίας και με προϋπολογισμό επιβίωσης από το 2012 και μετά. Ενδεικτικό της δυσκολίας ενός τέτοιου επιτεύγματος είναι ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου χρειάστηκε περίπου 25 χρόνια και διπλάσιο από το ΤΕΠΑΚ ετήσιο προϋπολογισμό.
Οι επιτυχίες του Πανεπιστημίου μας βασίστηκαν κυρίως στο άριστο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του και στους φοιτητές του. Βασίστηκαν επίσης και στις σημαντικές διαφοροποιήσεις του από τις παραδοσιακές ανελεύθερες και συντηρητικές ακαδημαϊκές προσεγγίσεις (π.χ., όσο αφορά στο καθεστώς εργοδότησης του ακαδημαϊκού προσωπικού) που κράτησαν για πολλά χρόνια πίσω την ανώτατη εκπαίδευση μας. Μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει το ΤΕΠΑΚ αν αφεθεί να χαράξει την πορεία του αυτόνομο και ισχυρό.
Θεωρούμε ότι οι Πρυτανικές αρχές του ΤΕΠΑΚ έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την Πανεπιστημιακή κοινότητα για το περιεχόμενο των συναντήσεων. Επιπλέον, αναμένουμε ότι θα δηλώσουν τη θέση τους
ξεκάθαρα ως προς το θέμα αυτό και θα διασφαλίσουν ότι οι όποιες συζητήσεις συνεργασίας με τα άλλα πανεπιστήμια θα περιοριστούν στην συνεργασία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης αναμένουμε ότι σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο θα συνδράμουν στην ανάσχεση των σχεδιασμών για την απορρόφησή του Ανοικτού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 Δ.Σ. ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ»