ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ : Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Year: 2017

Στήριξη στα δίκαια αιτήματα και στα απεργιακά μέτρα της Συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ)

Στις 7/12/2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της συντεχνίας Διδακτόρων Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) αποφάσισε τη λήψη απεργιακών μέτρων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λόγω της μη τήρησης των συμφωνηθέντων μεταξύ της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και της ΔΕΔΕ τον περασμένο Ιούνιο. Στηρίζουμε την ιστορική αυτή απόφαση στο μεγαλύτερο και παλαιότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου με την επιθυμία να συνδράμουμε ώστε να γίνει ευρέως γνωστή στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ και στην κυπριακή κοινωνία.

Τα αιτήματα των συναδέλφων δεν αφορούν μόνο τους ίδιους. Αφορούν στην ουσία το σύνολο του νέου ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κύπρου με μη μόνιμες σχέσεις εργασίας. Πρόκειται για εργαζόμενους που ενώ καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο  μέρος κρίσιμων αναγκών των Κυπριακών πανεπιστημίων, η εργασία τους χαρακτηρίζεται με πολύ χαμηλές απολαβές, χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, άδεια μητρότητας και 13ο μισθό.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά οι ωρομίσθιοι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν ήδη υποστεί δυο διαδοχικές αποκοπές από το 2013. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο Δελτίο Τύπου της ΔΕΔΕ “ένας διδάσκοντας κάτοχος διδακτορικού που διδάσκει σε ένα ακαδημαϊκό έτος 4 μαθήματα αμείβεται με μεικτές αποδοχές μόλις €9.570 ετησίως.”

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι  ήταν η πρόσφατη θεσμοθέτηση κανονισμού από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου που στερεί το δικαίωμα διδασκαλίας μετά από 6 εξάμηνα, μια κίνηση που δικαίως κρίνεται από τη ΔΕΔΕ τουλάχιστον απαράδεκτη, ενάντια σε κάθε κριτήριο ποιότητας και κάθε λογική αξιοκρατίας. Η απρόσκοπτη κάλυψη των διδακτικών αναγκών των Κρατικών Πανεπιστημίων και η αναβάθμιση της παρεχόμενης διδασκαλίας δε θα επιτευχθεί με την επιβολή όλο και πιο επισφαλών όρων εργοδότησης στους συναδέλφους μας. Θα επιτευχθεί μόνο με την προκήρυξη περισσοτέρων μονίμων θέσεων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και επανενεργοποίηση του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή με ετήσια συμβόλαια.

Ο αγώνας της ΔΕΔΕ δεν αφορά μόνο τους Ειδικούς Επιστήμονες για διδακτικούς σκοπούς. Οι συμβασιούχοι ερευνητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αποτελούν και αυτοί τμήμα των πιο επισφαλών και κακοπληρωμένων εργαζόμενων των πανεπιστημίων. Ενώ το έργο τους είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας πανεπιστήμια, στην ιδανική περίπτωση απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη χείριστη δουλεύουν με το κομμάτι (αναθέσεις) ή ακόμα και αμισθί. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις τα Πανεπιστήμια καθυστερούν υπερβολικά την καταβολή των αμοιβών τους (π.χ., 6 μήνες). Υποβάλουν τεράστιο αριθμό ερευνητικών προτάσεων εξασφαλίζοντας εξωτερική χρηματοδότηση. Μόνο μέσα από την έγκριση κάποιων προτάσεων εξασφαλίζουν οι ίδιοι την όποια απασχόληση τους συνεισφέροντας τα μέγιστα στην υλοποίηση των προγραμμάτων, τόσο ερευνητικά όσο και διοικητικά. Την ίδια ώρα το Πανεπιστήμιο ικανοποιεί και με το παραπάνω τους στρατηγικούς του στόχους στο τομέα της έρευνας και προσελκύει εξωτερική χρηματοδότηση. Και όπως στη περίπτωση των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, παράγεται έρευνα που ενισχύει τη φήμη των ιδρυμάτων.

Για τους πιο πάνω λόγους εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση στους συναδέλφους της ΔΕΔΕ και καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα πανεπιστήμια να στηρίξουν έμπρακτα αυτή την απεργία.

ΔΣ Συντεχνίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ

Καλωσόρισμα

Συνάδελφε / Συναδέλφισσα, Καλώς όρισες στη μεγάλη ακαδημαϊκή οικογένεια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στο ακαδημαϊκό σου έργο μέσα σε ιδανικές συνθήκες εργασίας.

Μαζί με αυτό το καλωσόρισμα, θα βρεις και την Αίτηση Εγγραφής Μέλους στη Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ).

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσεις το έντυπο και επικοινωνήσεις με το τηλέφωνο ή την ηλεκτρονική διεύθυνση στο κάτω δεξιά μέρος αυτής της σελίδας για να φροντίσουμε για την παραλαβή του. Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ ιδρύθηκε το 2010 με κύριο σκοπό τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και τη βελτίωση των όρων εργασίας όλου του ακαδημαϊκού προσωπικού του πανεπιστημίου, μόνιμου, αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Το καταστατικό της συντεχνίας είναι αναρτημένο στον ιστοτόπο που αναγράφεται επίσης στο κάτω μέρος της σελίδας. Οι διαχρονικές θέσεις και τα πεπραγμένα της συντεχνίας μας, την έχουν καθιερώσει σαν το θεσμικό όργανο που προάγει το εργασιακό δίκαιο και την ακαδημαϊκή παράδοση και αριστεία εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Εκπροσωπεί το ακαδημαϊκό προσωπικό έναντι στα όργανα διοίκησης του ΤΕΠΑΚ όπως το Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, έναντι σε όργανα του κράτους όπως τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και έναντι σε άλλα οργανωμένα σύνολα όπως τη Φοιτητική Ένωση ΤΕΠΑΚ και τη Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ.

Η δράση της συντεχνίας μας έχει επιτύχει διορθώσεις στρεβλώσεων και λαθών στους όρους εργοδότησης των ακαδημαϊκών και έχει αποτρέψει αποφάσεις οργάνων που θα δημιουργούσαν δυσάρεστες εξελίξεις.

Λεπτομέρειες για το έργο της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ δίνονται σε τακτικές ανακοινώσεις προς όλους τους ακαδημαϊκούς, στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι ανοικτές για όλους, στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις και σε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που δυνατόν να έχει οποιοδήποτε μέλος μας.

Κόπιασε να ενώσουμε δυνάμεις.

Συναδελφικά,

ΔΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ

Σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου Ερευνητικών Έργων

Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ αναμένει από τις Αρχές του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο, Πρυτανικό, Σύγκλητο, κτλ) να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να πέφτει πάντα άπλετο φώς σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται κακοδιαχείριση. Αναμένουμε από τα όργανα του πανεπιστημίου μας να λειτουργούν πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και με στόχο την βαθιά κάθαρση και εξάλειψη φαινομένων που εκθέτουν το όνομα του πανεπιστημίου μας.

Ταυτόχρονα καλούμε τη Διοίκηση να συνεργάζεται με το ακαδημαϊκό προσωπικό ώστε όλες οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου να βελτιώνονται συνεχώς και να συνάδουν αδιαλείπτως με τις ενδεικνυόμενες πρακτικές.

Επαναλαμβάνουμε ότι η ανάθεση σε ακαδημαϊκούς της αποκλειστικής ευθύνης διαχείρισης και επίβλεψης των ερευνητικών έργων και των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών, ΔΕΝ συνάδει με τους ανωτέρω στόχους. Η Συντεχνία θα συνεχίσει δυναμικά να διεκδικεί τη διόρθωση αυτού του σοβαρού λάθους.

http://saptepak.cut.ac.cy/?p=56

Ανακοίνωση ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ για δηλώσεις λειτουργού της Υπηρεσίας Έρευνας του ΠΚ

Ως εκπρόσωποι των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναγκαζόμαστε να τοποθετηθούμε επί ανάρμοστων δηλώσεων της λειτουργού του ΠΚ, κας Ξένιας Κωνσταντίνου.

Η κα Κωνσταντίνου με δηλώσεις της στον Άστρα καταφέρθηκε εναντίον της αξιοπιστίας του ΤΕΠΑΚ ως οργανισμού που διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά  Ερευνητικά έργα.

” Ξ. Κωνσταντίνου: Πλήγμα στην αξιοπιστία του ΤΕΠΑΚ το σκάνδαλο” http://dialogos.com.cy/blog/x-konstantinou-pligma-stin-axiopistia-tou-te…

Συγκεκριμένα έχει δηλώσει μεταξύ άλλων: “ενδεχομένως θα πλήξει την οικονομική ευρωστία και το διεθνές προφίλ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου”, και “ενώ ενδεχομένως πρόσθεσε, για τα επόμενα πέντε χρόνια, το ΤΕΠΑΚ να μη μπορεί να διεκδικεί ανταγωνιστικά προγράμματα”.

Αναρωτιόμαστε, ποιος διόρισε την κυρία Κωνσταντίνου σε θέση κριτή της αξιοπιστίας του ΤΕΠΑΚ; Έχουν αυτές οι δηλώσεις εγκριθεί από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου; Αμφιβάλλουμε καθώς σπανίως λειτουργοί του ΠΚ καλούνται να εκπροσωπήσουν το ΠΚ σε παρόμοια ζητήματα. Ποια είναι λοιπόν η σκοπιμότητα αυτών των δηλώσεων της κας Κωνσταντίνου;

Είναι αυτή η στιγμή για να δέχεται το ΤΕΠΑΚ κακεντρεχή κριτική από το άλλο Δημόσιο Πανεπιστήμιο; Δεν καταλαβαίνει η εν λόγω λειτουργός ότι τα όποια προβλήματα στις διαδικασίες ελέγχου μας είναι ταυτόσημα με τα δικά τους αφού ακολουθούμε σχεδόν τις ίδιες (αν όχι και βελτιωμένες) διαδικασίες με τις αντίστοιχες του ΠΚ;

Η κυρία Κωνσταντίνου οφείλει να κατανοήσει ότι οι γενικεύσεις και απλοποιήσεις της προσβάλλουν όλη την επιστημονική κοινότητα και εκθέτουν την ίδια. Με τις ανεύθυνες δηλώσεις της καταφέρετε με σαφήνια εναντίον ολόκληρου του ακαδημαϊκού προσωπικού ενός Πανεπιστημίου που μέσα σε λίγα χρόνια και παρά τις οικονομικές αντιξοότητες και ελλείψεις προσωπικού κατάφερε να διακριθεί διεθνώς και να καταξιωθεί στα μάτια της παγκόσμιας ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας. Η καταξίωση τεκμηριώνεται από τις υψηλές θέσεις του σε διεθνής έγκριτες κατατάξεις (μεταξύ των 350 με 500 καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου) και το ύψος των ερευνητικών κονδυλίων που έχει εξασφαλίσει. Με χαιρεκακία η κα Κωνσταντίνου προειδοποιεί αυτό το εξαίρετο προσωπικό ότι θα υποστεί 5ετή αποκλεισμό από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Το Πανεπιστήμιο πήρε και παίρνει τα μέτρα του για την χρηστή διαχείριση των προγραμμάτων σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και δε διστάζει να βγάζει στο φως τα όποια ζητήματα κακοδιαχείρισης προκύπτουν. Εισηγούμαστε στην εν λόγω λειτουργό να παραδειγματιστεί από το ΤΕΠΑΚ και να εισηγηθεί αντίστοιχα μέτρα στην υπηρεσία της ώστε να διασφαλιστεί ότι αν προκύψουν παρόμοια προβλήματα στον οργανισμό της, αυτά δεν θα αποσιωπούνται αλλά θα παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Η Συντεχνία ακαδημαϊκου προσωπικού του ΤΕΠΑΚ είναι πάντα στο πλευρό των ερευνητών που με σκληρή δουλειά και αγάπη για τη γνώση προάγουν την Έρευνα και την Καινοτομία στο νησί μας. Δε θα επιτρέψουμε σε κανένα να γενικεύει και να σπιλώνει τη φήμη της άριστης Έρευνας που διεξάγεται στους κόλπους του.

Μιχάλης Σιριβιανός
Πρόεδρος ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ 

Σχετικά με την ανάθεση ρόλου Ελέγχοντα Λειτουργού σε ακαδημαϊκό προσωπικό

Πρόσφατα η Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) επέβαλε στα Μέλη ΔΕΠ να αναλάβουν καθήκοντα “Ελέγχοντα Λειτουργού” ερευνητικών προγραμμάτων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών. Σημειωτέον ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάληψη καθηκόντων Ελέγχου Λειτουργού δεν περιορίζονται ΜΟΝΟ σε θέματα που άπτονται της ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητάς των εν λόγω προγραμμάτων. Σε αντίθεση με ότι προβλέπεται στο σχέδιο υπηρεσίας των μελών ΔΕΠ, επεκτείνονται και σε καθήκοντα Διοικητικής (π.χ., διατύπωση και ερμηνεία Συμβολαίων) και Οικονομικής Διαχείρισης (π.χ., Λογιστική υποστήριξη, είσπραξη εσόδων, κτλ.) αυτών.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Ελέγχοντα Λειτουργού δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εργασία των μελών ΔΕΠ του ΤΕΠΑΚ και σε καμία περίπτωση δεν εκλέχθηκαν από τα αρμόδια σώματα για να εκτελούν αυτά.

Πέραν τούτου, τα Μέλη ΔΕΠ δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες δομές υποστήριξης παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών. Αντ’ αυτού οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΠΑΚ αποτελούν το αρμόδιο εκτελεστικό όργανο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υποστηρικτικής υποδομής. Ενδεικτικά η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ ήταν ως σήμερα επιφορτισμένη με την παροχή της απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε ότι αφορά στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. ερμηνεία συμβολαίων για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας δαπανών). Η δε Υπηρεσία Οικονομικών του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας είναι επιφορτισμένη  με την παροχή

των απαιτούμενων υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου ερευνητικών προγραμμάτων (βλ. στρατηγικός σχεδιασμός του ΤΕΠΑΚ).

Ως Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ) έχουμε τεκμηριώσει πέραν πάσης αμφιβολίας το ορθό της διαφωνίας μας και προσφέραμε εναλλακτική που λύνει το πρόβλημα μέσα από γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου μας. Η ουσία της πρότασής μας είναι να οριστούν ως Ελέγχοντες Λειτουργοί οι Προϊστάμενοι (ή υπό αυτών Λειτουργοί) των Υπηρεσιών Έρευνας και Σπουδών. Οι δε Προϊστάμενοι να εξουσιοδοτήσουν μέλη ΔΕΠ ως Αρμόδιους Λειτουργούς/Εξουσιοδοτημένους Υπάλληλους/Επιστημονικούς Υπεύθυνους τα μέλη ΔΕΠ ως υπεύθυνα για την επιστημονική ή διδακτική πτυχή των προγραμμάτων, π.χ., τη πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, την ορθή διεκπεραίωση των παραδοτέων των έργων

και την ποιοτική παροχή διδασκαλίας. Εναλλακτικά μπορεί να παραμείνει Ελέγχων Λειτουργός ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και να εξουσιοδοτήσει τους Προϊσταμενους και τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Όμως, σε ένδειξη Κακής Πίστης, η Διοίκηση αρνείται να προχωρήσει στη διεκπεραίωση πληρωμών που αφορούν σε Ερευνητικά Έργα μελών ΔΕΠ που δεν έχουν υπογράψει έντυπο εξουσιοδότησης ως Ελέγχων Λειτουργός.

Συγκεκριμένα, έχουν δωθεί οδηγίες να μην εγκριθεί και να μην πληρωθεί καμία νέα ανάθεση εργασίας, να μην προχωρήσει κανένας νέος διορισμός και να μην αποζημιωθούν έξοδα ταξιδιών και άλλα έξοδα.  Οι αρχικές οδηγίες της Διοίκησης περιλάμβαναν επίσης την μη πληρωμή αναθέσεων και μισθών (payroll) τρεχόντων συμβολαίων. Αυτό έχει ως σοβαρή συνέπεια να καθυστερεί η πληρωμή μισθών και αποζημιώσεων χαμηλόμισθων ερευνητικών συνεργατών που έχουν εκπληρώσει τις εργασιακές υποχρεώσεις που προβλέπονταν στις συμβάσεις τους.

Έχουμε ήδη ενημερώσει τη Διοίκηση  ότι θεωρούμε ότι  αυτές τις ενέργειες είναι μεταξύ άλλων και κατά παράβαση του Περί Προστασίας των Μισθών νόμου. Μετά την έντονη πίεση μας η Διοίκηση υπαναχώρησε της απόφασης για κατακράτηση αμοιβών τρεχόντων συμβολαίων, όμως έχει ήδη προκληθεί αναστάτωση και καθυστέρηση.

Βάσει των προαναφερθέντων έχει κηρυχθεί εργατική διαφορά μεταξύ της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ και της Διοίκησης του ΤΕΠΑΚ και  οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε επίσημο επίπεδο με τη μεσολάβηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας.

ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ:Ενημέρωση εκπαιδευτικής κοινότητας για πρωτοβουλίες συγχώνευσης των κρατικών πανεπιστημίων

Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ καταδικάζει έντονα κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της αυτονομίας του ΤΕΠΑΚ

Η Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου  Κύπρου έχει αποστείλει στα μέλη της καθώς και στους φοιτητές την ακόλουθη επιστολή, με την οποία εκφράζει τη διαφωνία της σε πρόταση για ενοποίηση των τριών κρατικών πανεπιστημίων. Αναφέρει στην επιστολή της:

«Αγαπητοί συνάδελφοι
Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ έχει πληροφορηθεί (και κατόπιν έχει διασταυρώσει/επιβεβαιώσει) ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις αντικείμενο των οποίων ήταν η «ενοποίηση» των τριών κρατικών πανεπιστημίων κάτω από ένα «ομόσπονδο» πανεπιστήμιο, το οποίο θα διοικείται από κοινό Συμβούλιο.
Στην πρώτη συνάντηση προσκλήθηκαν και παρέστησαν μόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Το θέμα της συνάντησης ήταν η προσφορά εξ αποστάσεως μαθημάτων από τα Κυπριακά πανεπιστήμια.  Ωστόσο το αντικείμενο της συζήτησης πόρρω απείχε από το θέμα που ανακοινώθηκε και αφορούσε την ενσωμάτωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάτι το οποίο διέρρευσε εδώ και καιρό.
Κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Παιδείας στη δεύτερη συνάντηση κλήθηκε και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Διοίκησης. Στην τρίτη συνάντηση αποφασίστηκε η διεύρυνση της εκπροσώπησης με τη συμπερίληψη και των διευθυντών διοίκησης των τριών πανεπιστημίων.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΠΑΚ κατόπιν πρόσκλησης των Πρυτανικών μας αρχών.
Το «ομόσπονδο» πανεπιστήμιο θα εκπροσωπεί διεθνώς την Κύπρο στους διάφορους πίνακες αξιολόγησης και το επιχείρημα που προβάλλεται από τους θιασώτες της ιδέας αυτής είναι ότι αυτό θα κατατάξει το «ομόσπονδο» πανεπιστήμιο σε ψηλότερη θέση στους διεθνείς πίνακες κατάταξης.  Επιπλέον, προβάλλεται το επιχείρημα ότι θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας  και ότι η ύπαρξη ενός μόνο Συμβουλίου θα καταστήσει πιο παραγωγική τη διοίκηση. Την ίδια στιγμή προβάλλεται και το επιχείρημα ότι η ύπαρξη τριών Συγκλήτων θα διαφυλάξει την «αυτονομία» των Πανεπιστημίων.
Όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό, σοβαρό προβληματισμό εγείρει η εμπλοκή των τριών Διευθυντών Διοίκησης και Οικονομικών των τριών Πανεπιστημίων.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έγινε καμία ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας της Κύπρου για το αντικείμενο των συναντήσεων αυτών, τουναντίον, αυτές φαίνεται να έγιναν με παραπλανητική θεματολογία που εγείρει εύλογα ερωτήματα όσον αφορά τις προθέσεις και τους στόχους.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι συναντήσεις αυτές συμπίπτουν χρονικά με τις συζητήσεις για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πανεπιστημίων στην Κύπρο.  Είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται η δημιουργία τετελεσμένων.  Η ηγεσία του Πανεπιστημίου μας έχει την ευθύνη να ενημερώνει την πανεπιστημιακή μας κοινότητα και με κανένα τρόπο να μη συμμετέχει σε συζητήσεις που υποσκάπτουν τα θεμέλια της αυτονομίας του ΤΕΠΑΚ.
Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ καταδικάζει έντονα κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της αυτονομίας του ΤΕΠΑΚ, σε υπαγωγή του σε διοικητικές δομές υπό την ηγεσία παραγόντων που η ίδια έχει καταδικάσει πάμπολλες φορές για το άκρως επικίνδυνο όραμά τους για τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, και εν τέλει στην συγχώνευση και μαρασμό των ακμάζουσων σχολών του.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθούμε παράγοντες που έχουν έμπρακτα αποδείξει ότι θέτουν το υλικό και τα νούμερα πάνω από το προσωπικό και τους φοιτητές να έχουν ρόλο στις σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό όραμα του προοδευτικού και καινοτόμου Πανεπιστημίου μας. Δε θα ανεχθούμε το εταιρικό όραμα πανεπιστημιακής διακυβέρνησης που προτάσσει η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου και πολιτικοί κύκλοι (αλλά καταδικάστηκε από σχεδόν σύσσωμη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΚ) να αποτελέσει και πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο.
Το Πανεπιστήμιό μας με τις δικές του δυνάμεις  κατάφερε να κατατάσσεται στα πρώτα 500-700 πανεπιστήμια του κόσμου μέσα σε 8 μόλις χρόνια λειτουργίας και με προϋπολογισμό επιβίωσης από το 2012 και μετά. Ενδεικτικό της δυσκολίας ενός τέτοιου επιτεύγματος είναι ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου χρειάστηκε περίπου 25 χρόνια και διπλάσιο από το ΤΕΠΑΚ ετήσιο προϋπολογισμό.
Οι επιτυχίες του Πανεπιστημίου μας βασίστηκαν κυρίως στο άριστο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του και στους φοιτητές του. Βασίστηκαν επίσης και στις σημαντικές διαφοροποιήσεις του από τις παραδοσιακές ανελεύθερες και συντηρητικές ακαδημαϊκές προσεγγίσεις (π.χ., όσο αφορά στο καθεστώς εργοδότησης του ακαδημαϊκού προσωπικού) που κράτησαν για πολλά χρόνια πίσω την ανώτατη εκπαίδευση μας. Μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει το ΤΕΠΑΚ αν αφεθεί να χαράξει την πορεία του αυτόνομο και ισχυρό.
Θεωρούμε ότι οι Πρυτανικές αρχές του ΤΕΠΑΚ έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την Πανεπιστημιακή κοινότητα για το περιεχόμενο των συναντήσεων. Επιπλέον, αναμένουμε ότι θα δηλώσουν τη θέση τους
ξεκάθαρα ως προς το θέμα αυτό και θα διασφαλίσουν ότι οι όποιες συζητήσεις συνεργασίας με τα άλλα πανεπιστήμια θα περιοριστούν στην συνεργασία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης αναμένουμε ότι σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο θα συνδράμουν στην ανάσχεση των σχεδιασμών για την απορρόφησή του Ανοικτού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 Δ.Σ. ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ»